Betala medlemsavgiften

Tänk på att betala in i god tid före din första tävling så du hinner få din licens!

Medlem under 18 år: 100 kr
Medlem över 18 år: 250 kr
Stödjande medlem: 150 kr

Betalas in på plusgiro 36 28 80-7

Glöm inte att ange vem som har betalat in avgiften, skriv under med person nummer. Glöm även inte att meddela oss vid byte av telefonnummer, adress eller e-mail adress.